Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jun 21, 13:29 EEST
Identified - The issue has been identified and a fix is being implemented.
Jun 21, 11:27 EEST
Investigating - We started to have again issues with webphone services. Investigating.
Jun 21, 11:01 EEST
Monitoring - A fix has been implemented. Malfunctioning telephony components have been replaced. Current functionality is normal. We continue monitoring the situation closely.

Ongelma on korjattu. Vikaantuneet puhelukomponentit on vaihdettu. Tämän hetken tilanne on normaali. Jatkamme tilanteen seuraamista.
Jun 18, 22:25 EEST
Investigating - Dear Customer,

Benemen is investigating possible problem in part of telephony call traffic. Issue is affecting Webphone calls that might be silent or dropped. Webphone might also lose connection when idle.


Hyvä asiakkaamme,

Benemen tutkii mahdollista ongelmaa osassa puheluliikennettä. Häiriö koskee Webphone puheluita, jotka mykistyvät tai katkeavat kesken puhelun. Webphone saattaa myös menettää yhteyden valmiustilassa.
Jun 18, 08:52 EEST
Fixed Line Networks ? Operational
Fixed Line Finland ? Operational
Fixed Line Sweden ? Operational
Fixed Line Denmark ? Operational
Fixed Line UK ? Operational
Fixed Line Netherlands Operational
Fixed Line Poland ? Operational
Fixed Line Other ? Operational
Mobile Networks ? Operational
Mobile Finland Telia ? Operational
Mobile Finland DNA ? Operational
Mobile Finland Elisa ? Operational
Mobile Sweden Telia ? Operational
BeneCloud ? Operational
BeneCore ? Operational
BeneDesk ? Operational
BeneAPI ? Operational
BenePortal ? Operational
BeneVoice Analytics ? Operational
BeneHelpDesk ? Operational
SIP Services ? Operational
Skype for Business and Teams ? Operational
Hosted Skype for Business ? Operational
Skype for Business bridge services ? Operational
Office365 Voice services ? Operational
Benemen clients Operational
BeneVoice for Browser Operational
BeneVoice for Salesforce Operational
BeneVoice for Dynamics 365 Operational
BeneVoice for Windows Operational
SAP CC ? Operational
Benemen Datacenter Finland. ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jun 22, 2021

No incidents reported today.

Jun 21, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 21, 02:00 EEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 20, 23:00 EEST
Scheduled - Dear Customer,
Line Carrier has maintenance work in which network updates will be applied. This maintenance may cause couple of short (1min) outages to call traffic.

Hyvä asiakkaamme,
Line Carrier suorittaa huoltotyön, jossa päivitetään verkkoympäristöä. Huoltotyöstä saattaa aiheutua muutama lyhyt (1min) katko puheluliikenteeseen.
Jun 11, 09:34 EEST
Jun 20, 2021
Jun 19, 2021

No incidents reported.

Jun 18, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 18, 15:05 EEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jun 18, 10:19 EEST
Investigating - Dear Customer,
Benemen is investigating possible problem in part of telephony call traffic. Some mobile calls might be disconnected or muted.

Hyvä asiakkaamme,
Benemen tutkii mahdollista ongelmaa osassa puheluliikennettä. Osa mobiilipuheluista saattaa katketa tai jäädä mykäksi.
Jun 18, 09:56 EEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 18, 00:00 EEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 17, 22:00 EEST
Scheduled - Dear Customer,
Benemen will update BeneCloud environment. This will cause short (1-2 min) service outages to part of new incoming calls.

Hyvä asiakkaamme,
Benemen suorittaa BeneCloud päivitystyön, jonka aikana osassa uusien puheluiden muodostumista ilmenee 1-2 minuutin katkos.
Jun 14, 09:28 EEST
Jun 17, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
In case of poor internet connection, there might still be some challenges with the browser phone usage. In these cases we recommend you to be in contact with your IT unit or internet service provider. Our Support will continue to assist when needed.

Tämä häiriö on nyt korjattu.
Heikompien internetyhteyksien kautta palvelua käytettäessä satunnaiset häiriöt ovat mahdollisia. Suosittelemme tällöin olemaan yhteydessä omaan IT-osastoon tai internet-palveluntarjoajaan. Asiakaspalvelumme auttaa myös tarvittaessa.
Jun 17, 16:13 EEST
Update - We suggest users to reload webphone clients - asap.
Jun 16, 15:08 EEST
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Jun 16, 15:06 EEST
Investigating - Dear Customer,

Benemen is investigating possible problem in part of telephony call traffic. Issue is affecting Webphone calls that might be silent or dropped.


Hyvä asiakkaamme,

Benemen tutkii mahdollista ongelmaa osassa puheluliikennettä. Häiriö koskee Webphone puheluita, jotka mykistyvät tai katkeavat kesken puhelun.
Jun 16, 12:03 EEST
Resolved - This incident has bee resolved.
There was an incident in BHD service provides DNS environment. This is now fixed and service functionality is normal.

Tämä häiriö on korjattu.
BHD palveluntarjoajan DNS palvelussa oli häiriö. Tämä on nyt korjattu ja palvelun toiminnallisuus on normaali.
Jun 17, 13:24 EEST
Investigating - Dear Customer,
Benemen is investigating possible problem in part of BeneHelpDesk services.

Hyvä asiakkaamme,
Benemen tutkii mahdollista häiriötä osassa BeneHelpDesk palvelua.
Jun 17, 12:06 EEST
Jun 16, 2021
Jun 15, 2021

No incidents reported.

Jun 14, 2021

No incidents reported.

Jun 13, 2021

No incidents reported.

Jun 12, 2021

No incidents reported.

Jun 11, 2021
Resolved - The first incident has been resolved.
New data of the call routing is now flowing normally to BeneVoice Analytics.

The second issue, "total direct call volume calculation error" is still active, but now with more detailed info.
Some customers might see direct calls that were previously unavailable, and the total volumes of the running day direct calls are incorrect.
This affects only the running day direct calls volumes and the volumes are corrected when the day changes. User-level direct call information is not affected by this. We will apply the overall fix asap.


Ensimmäinen tapaus on selvitetty.
Puhelureititys data kulkee taas normaalisti BeneVoice Analytics palveluun.

Toinen löydetty häiriö, "Suorien puheluiden kokonaismäärän laskennassa on virhe" on edelleen aktiivinen, mutta tähän on nyt päivitettyä tietoa.
Osa asiakkaista saattaa nähdä suorien puheluiden määriä, jotka aiemmin eivät olleet saatavilla ja tällöin kokonaismäärän laskennassa kuluvan päivän osalta on virhe.
Tämä vaikuttaa vain kuluvan päivän suorien puheluiden määrään ja luvut vaihtuvat oikeiksi, kun vuorokausi vaihtuu. Käyttäjätason suorien puheluiden määrään laskentavirheellä ei ole ollut vaikutusta. Aktivoimme tähän lopullisen korjauksen mahdollisimman pian.
Jun 11, 16:38 EEST
Identified - 2nd Issue found.
Total direct call volume calculation error found.
The current calculation shows more calls than actually made.
We are investigating the problem.

2 Häiriö löytynyt.
Suorien puheluiden kokonaismäärän laskennassa on virhe.
Tällä hetkellä suorien puheluiden kokonaismäärä on isompi, kuin oikea arvo.
Vikaa tutkitaan.
Jun 11, 13:05 EEST
Investigating - Dear Customer,
Benemen is investigating possible problem in part of BeneVoice Analytics services.
There seems to be some problems for new data to be updated to BVA.

Hyvä asiakkaamme,
Benemen tutkii mahdollista häiriötä osassa BeneVoice Analytics palvelua.
Uuden datan päivittyminen BVA:han näyttäisi toimivan virheellisesti.
Jun 10, 15:04 EEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 11, 06:00 EEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 10, 22:01 EEST
Scheduled - BeneVoice Analytics services will be updated. There will be short (1-2min) service outage during the update process.

BeneVoice Analytics palvelu päivitetään. Päivityksen yhteydessä palveluun kohdistuu lyhyt (1-2min) katko.
Jun 4, 09:58 EEST
Jun 10, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 10, 23:16 EEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 10, 22:01 EEST
Scheduled - Dear Customer,
Benemen will update BeneCloud environment. This will cause short (1-2 min) service outages to part of new incoming calls.

Hyvä asiakkaamme,
Benemen suorittaa BeneCloud päivitystyön, jonka aikana osassa uusien puheluiden muodostumista ilmenee 1-2 minuutin katkos.
Jun 4, 09:54 EEST
Jun 9, 2021

No incidents reported.

Jun 8, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 8, 02:01 EEST
Update - Problem is calling from subscriptions operating in Telia/DNA network towards Elisa network. Elisa is fixing the problem.
Jun 8, 00:33 EEST
Identified - Seems that there is major problem within nationwide operator network. Operator is working on the issue.
Jun 7, 22:53 EEST
Investigating - Dear Customer,
Benemen is investigating possible problem in part of telephony call traffic.

Hyvä asiakkaamme,
Benemen tutkii mahdollista ongelmaa osassa puheluliikennettä.
Jun 7, 21:37 EEST